Vyhľadávanie


Kontakt

Pe-mont Peter Vrabec
ul. Thurzova2
Martin
036 01

0907854888

E-mail: pe-mont@pe-mont.sk

Otázky a odpovede

03.12.2010 13:01

Môžem použiť na podlahové vykurovanie aj parkety alebo koberec?

Pri použití textilnej podlahovej krytiny je potrebné počítať s čiastočným znížením tepelného výkonu už pri návrhu vykurovania projektantom. Neodporúčajú sa koberce s výškou vlasu nad 10 mm a gumeným podkladom, PVC s plstenou podložkou a parkety z mäkkého dreva (odpor nesmie byť väčší ako 0,15 m 2 .K/W). Drevené parkety doporučujeme s max. hrúbkou 15 mm z dobre vysušeného tvrdého dreva. V prípade mozaikových parkiet max. hrúbku 9 mm .

Prečo podlahovka kúri aj keď je „studená“?

Podlahové vykurovanie patrí medzi nízko teplotné spôsoby vykurovania. Nakoľko sa jedná o veľkoplošné vykurovanie, teplota okolo 40 ºC stačí na vykúrenie miestnosti (v radiátoroch je oproti tomu médium s vysokou teplotou na relatívne malej ploche). Pri teplote média 40 ºC je teplota podlahy cca 29 ºC, čo je nižšia teplota ako fyziologická teplota človeka. Preto je podlaha pri dotyku „studená“.

S akou výškou podlahy môžem pri použití podlahového vykurovania počítať?

Hrúbka betónovej vrstvy v ktorej je uložená rúrka je min. 65 mm , optimálne však 72 mm . Pri použití anhydridových (sadrových) poterov je min. výška 55 mm .

Ako fixovať rúrky v podlahe – aký je spôsob upevnenia a ktorý je výhodnejší?

V praxi sa bežne používajú dva typy – upevnenie pomocou upínacích líšt a pomocou systémovej dosky. Upínanie pomocou systémovej dosky je estetickejšie, avšak upínacia lišta má niekoľko výhod. Tou najdôležitejšou je, že lišta drží rúrky niekoľko milimetrov nad povrchom polystyrénu, takže pri zalievaní betónovou mazaninou je rúrka dokonale zaliata. To má za následok lepší prenos tepla oproti systému so systémovou doskou (polystyrénové výstupky na systémovej doske dotýkajúce sa rúrky znižujú prestup tepla do betónu).

Použitie KARI rohože na podlahové vykurovanie?

Veľa ľudí prichádza z myšlienkou upínania rúrky na KARI sieť. Použitie je z konštrukčného hľadiska veľmi nevýhodné, nakoľko výstuž zo stavebnej ocele by mala prísť nad rúrky podlahového vykurovania a teda do betónovej zmesi. V prípade bežných podmienok však použitie KARI rohože nie je potrebné. Výnimku tvoria na záťaž veľmi namáhané plochy ako sú garáže a pod.

Čo v prípade, ak chcem všade podlahovku ale do kúpeľne radiátor?

Najjednoduchším riešením je pripojiť jeden z okruhov podlahového vykurovania na rebríkový radiátor pomocou termostatického ventilu E-Z pre jedno-rúrkové sústavy a do druhého otvoru radiátora namontovať vyhrievaciu špirálu. Pomocou nej sa dosiahne požadovaná vyššia teplota radiátora a radiátor môže hriať aj mimo vykurovacieho obdobia.

Je možná kombinácia stenovky a podlahovky?

Kombinácia je bezproblémová a výhodná najmä v miestnostiach, v ktorých chceme eliminovať pocit sálajúceho chladu zo stien miestností ako obývačka alebo kúpeľňa a pod. V poslednom období je o stenové vykurovanie je záujem hlavne v západnej Európe.

Dá sa opraviť rúrka ak ju prevŕta niekto v podlahe?

Oprava si vyžaduje zásah do podlahy. Betónovú vrstvu treba odsekať. Poškodenú časť rúrky je potrebné odstrihnúť a spojiť pomocou spojky a pripájacích skrutkovaní alebo polyfúznym zváraním (len pri rúrkach z polybutylénu).

Ako zistiť, kde sú v podlahe uložené rúrky?

Prevŕtaniu je možné sa jednoducho vyhnúť, zapožičaním detektora kovov (u nás na firme), pomocou ktorého sa veľmi jednoducho určí presné uloženie rúrky v podlahe (naše rúrky majú 100%-nú kyslíkovú bariéru v podobe Al-fólie). Menej kvalitné rúrky bez hliníkovej fólie je možné identifikovať s použitím termofólie (taktiež ju máme k dispozícií). Podlahové vykurovanie sa na niekoľko hodín vypne, aby vychladla dlažba a potom sa znova spustí. Na povrch skúmaného miesta sa priloží termofólia.

Pozn.: Po montáži podlahového vykurovania sa vždy odporúča odfotiť všetky miestnosti ešte pred zaliatím rúrok betónom a dokumentáciu archivovať.

Má podlahovka negatívny vplyv na kvety?

Nie, nemá, vďaka optimálnemu rozloženiu teplôt v miestnosti a priaznivej klímy, je podlahové vykurovanie vhodné pre človeka, kvety, aj domáce zvieratá.

Aký kotol je vhodný na podlahové vykurovanie?

Na podlahové vykurovanie je najvhodnejší kondenzačný kotol, práve kvôli jeho najvyššej účinnosti pri výstupnej teplote okolo 40 ºC.

Aká izolácia sa bežne dáva pod podlahovku?

Bežne sa používa tvrdený polystyrén hrúbky 30 mm pre poschodie a 60 mm pre podlažie (používajú sa dve polystyrénové dosky s hrúbkou 30 mm , ktoré sa navzájom prekrývajú). Hustota polystyrénu má byť 20 kg .m-3 a stlačiteľnosť nesmie prekročiť 10% svojej hrúbky pri tlaku 10kg/cm2.

Taktiež treba dať pozor na nepodpivničených priestoroch, kde sa používa hydroizolácia, aby nebol polystyrén v kontakte s penetračnými nátermi na báze cyklických zlúčenín a rozpúšťadiel, ktoré by spôsobili deštrukciu polystyrénovej peny. V tomto prípade ako izoláciu je potrebné použiť gumoasfalt so sklotextilom.

Má nábytok ktorý tesne prilieha k podlahe vplyv na zníženie výkonu podlahového vykurovania?

Použitím nábytku s nízkymi nohami sa znižuje výkon podlahovky v danom mieste o 50%. S týmto už počíta projektant pri návrhu systému, preto je potrebné zveriť návrh systému podlahového vykurovania odborníkovi a projekt konzultovať. Pri nábytku na vysokých nohách je zníženie výkonu zanedbateľné.

Dá sa použiť podlahové vykurovanie na odstraňovanie snehu z chodníkov popri dome?

Vykurované plochy so zabetónovaným rúrkami je možné použiť na odstránenie snehu z chodníkov, vjazdov do garáží a pod. Princíp vykurovania je podobný, ale má svoje špecifiká. Ako vykurovacie médium sa používajú glykolové nemrznúce zmesi. Ich ohrev zabezpečuje výmenník tepla pripojený na klasický kotol.

Použitie dilatácií?

V prípade nutnosti použitia dilatácie a potreby súvislej vrstvy keramickej dlažby ako vrchnej krytiny odporúčame lepiť dlaždice v mieste prechodov dilatácie použitím silikónu. Ostatné sa lepia „na tvrdo“.

Aká je hlučnosť podlahovky?

Zvuk kvapaliny kolujúcej v rúrkach nie je možné počuť. Rozdeľovač aj vďaka ovzdušňovaniu neodporúčame umiestňovať do miestností určených na spanie.

Suchá podlahovka – na čo sa používa?

Používa sa v prípadoch, kde je požiadavka aplikovať podlahové vykurovanie v podkroví medzi nosné drevené trámy a klasická betónová zálievka by nevyhovovala z hľadiska zaťaženia alebo konštrukčného vyhotovenia (výška obytného podkrovia je príliš nízka a nie je možné zvýšiť podlahu).

Aká je životnosť podlahového vykurovania?

Podlahové vykurovanie je bez údržbové. Životnosť je závislá od kvality použitých materiálov. Napriek tomu je dobré raz za niekoľko rokov skontrolovať rozdeľovače podlahového vykurovania a prípadne systém prečistiť. Pri použití polybutylénovej rúrky 17x2,5mm môže výrobca garantovať 30 rokov. Prakticky je oveľa vyššia.

Za aký čas po zálievke betónu môžem uskutočniť povrchovú úpravu (dlažbu, laminátovú podlahu a pod.)?

Keramickú dlažbu je možné ukladať až po dokonalom vytvrdnutí betónu (betónová zmes – 21 dní, anhydrid – 7 dní). Pri prvom zákure môže dôjsť k dodatočnému vylučovaniu vlhkosti z betónovej mazaniny. Aby nedošlo k poškodeniu krytiny, doporučujeme zašpárovanie dlažby až po prvom dynamickom zákure.

Položenie drevenej, prípadne laminátovej alebo inej krytiny, ktorá vytvorí súvislý celok, je vzhľadom na nemožnosť úniku vlhkosti odporúčané až po dokonalom vysušení – teda až počas prevádzky podlahového vykurovania.

Aká je najvhodnejšia kombinácia podlahovka a radiátory – na poschodie alebo prízemie?

Najvýhodnejšie je rozhodnúť sa pre jeden systém vykurovania, nakoľko pri dvoch treba počítať s ďalšími nákladmi na zmiešavacie zariadenie. Rovnako sa tým znevýhodní použitie kondenzačného kotla. Ak je však predsa len požiadavka na kombináciu dvoch systémov, nie je to problém. Vo všeobecnosti je rozšírený názor prízemie vykurovať podlahovkou a na poschodí radiátormi. Opačné riešenie je však výhodnejšie. Všetky výhody podlahového vykurovania ako sú príjemná klíma, nízka prašnosť, priaznivé rozloženie teplôt a pod. sa uplatnia v miestnostiach, kde sa človek najčastejšie zdržiava – t.j. spálne, detská izba a pod.

Je nutné do betónovej mazaniny pre podlahové vykurovanie použiť plastyfikátor?

Plastyfikátor zadržuje molekuly vody v betóne, čím zvyšuje jeho kvalitu a prispieva k lepšiemu prestupu tepla a zvýšeniu vykurovacieho výkonu podlahovky.

Čo by mal spĺňať dobrý rozdeľovač na podlahové vykurovanie?

Rozdeľovač podlahového vykurovania je zariadenie, ktorého kvalita býva obyčajne dosť podceňovaná. Je potrebné si uvedomiť, že hoci je toto zariadenie z hľadiska mechanických prvkov pomerne jednoduché, náročné prevádzkové podmienky kladú dôraz predovšetkým na jeho kvalitu. Na trhu je v ponuke veľa typov rozdeľovačov čo sa týka konštrukčného riešenia a mnohí výrobcovia v snahe ušetriť predávajú rozdeľovače s veľmi tenkou hrúbkou steny, bez systému zachytávania oxidu železa a pod. Prax potvrdzuje, že hoci sú takéto rozdeľovače výrazne lacnejšie, môže dôjsť k mikroprasklinám v stenách rozdeľovača a úniku vykurovacej kvapaliny.